Liên hệ

Centa City Bắc Ninh

Cty Cổ phần Xây Dựng Việt Nhân

Số 1 Đường Hữu Nghị, KCN Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

E-mail: [email protected]

Hotline: 0969 64 0002