QUY HOẠCH TP BẮC NINH VÀ TỪ SƠN LÊN QUẬN

Mục Lục

Theo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, mục tiêu phát triển đến năm 2030 Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đây sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của khu vực phía bắc; một trong những cực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, kết nối chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 4 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; hai thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; hai huyện: Lương Tài, Gia Bình.

          Định hướng quy hoạch Từ Sơn thành Quận:

Đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh đạt các tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, về phương án quy hoạch hệ thống đô thị, lúc này toàn tỉnh có 12 đô thị: Một đô thị loại I, một đô thị loại II, 4 đô thị loại III và 6 đô thị loại V. Trong đó, đô thị loại I là Đô thị Bắc Ninh, dự kiến trở thành quận. Đô thị loại II là Đô thị Từ Sơn, đô thị này cũng dự kiến trở thành quận. Như vậy, TP Bắc Ninh và Từ Sơn hiện tại sẽ được định hướng trở thành quận khi toàn tỉnh Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc trung ương.

Trong khi đó, huyện Tiên Du và huyện Yên Phong sẽ được phát triển trở thành hai thành phố trực thuộc tỉnh. Hiện tại, hai địa phương này đều là đô thị loại V, dự kiến đến năm 2030 cùng lên đô thị loại III. Khi toàn tỉnh Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc trung ương, TP Bắc Ninh và Từ Sơn hiện nay sẽ là cấp quận, Yên Phong và Tiên du là hai thành phố thuộc tỉnh.

Năm 2024 Từ Sơn phấn đấu Quy hoạch, sử dụng đất hiệu quả:

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của TP.Từ Sơn. Việc quy hoạch, sử dụng đất hàng năm có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển KTXH của thành phố. Đây là tiền đề để hình thành các công trình liên quan đến hệ thống giao thông vận tải, các khu vui chơi công cộng, các khu công nghiệp, góp phần thay đổi bộ mặt của địa phương. Trong năm 2024 có 126 dự án được triển khai tại TP. Từ Sơn, đây đều là những công trình có vai trò quan trọng, tác động lớn đến đời sống dân sinh, có thể kể đến như:

  – Khu công nghiệp HANAKA

 – Trung tâm thương mại tại phường Đồng Kỵ

 – Trung tâm thương mại dịch vụ Thế Gia Tân, phường Đông Ngàn

 – Khu thương mại Thaicom, phường Tân Hồng

 – Trường Đại học Luật (P. Đồng Nguyên)

 – Công viên cây xanh hồ điều hòa khu phố Dương Sơn, phường Tam Sơn

Quy hoạch sử dụng đất đai gần như là quy hoạch tổng thể bởi vì mọi quy hoạch khác như quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch các ngành nghề, các vùng kinh tế, quy hoạch phát triển vùng… đều phải dựa trên sự bố trí sử dụng đất của quy hoạch sử dụng đất đai làm căn cữ.

Quy hoạch sử dụng đất đai là căn cứ quan trọng của kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trên cơ sở đó để thực hiện và vạch ra các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, của vùng hay địa phương.

Quy hoạch sử dụng đất đai là chỗ dựa để thực hiện việc quản lý Nhà nước trên địa bàn quy hoạch (hay của cả nước, của vùng tuỳ theo phạm vi quy hoạch). Quy hoạch sử dụng đất đai sẽ hạn chế được tình trạng sử dụng đất tự phát không theo quy hoạch, gây nên những hậu quả lãng phí về sức người sức của.

Vai trò của quy hoạch sử dụng đất đai tạo ra sự ổn định về mặt pháp lý cho việc quản lý Nhà nước về đất đai, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, đầu tư phát triển kinh tế xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phân bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

Quy hoạch sử dụng đất đai tạo nhiều điều kiện xác lập cơ chế điều tiết một cách chủ động việc phân bổ quỹ đất đai cho các mục đích sử dụng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

Quy hoạch sử dụng đất đai là công cụ hữu hiệu giúp cho Nhà nước nắm chắc quỹ đất đai và xây dựng chính sách sử dụng đất đai đồng bộ có hiệụ quả cao, hạn chế sự chồng chéo trong quản lý đất đai, ngăn chặn các hiện tượng chuyển mục đích sử dụng đất đai tuỳ tiện, hiện tượng tiêu cực, tranh chấp lẫn chiếm, huỷ hoại đất đai, phá vỡ cân bằng sinh thái.

Năm 2024, thành phố Từ Sơn tập trung thực hiện tốt chủ đề năm “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tập trung triển khai công tác quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ các dự án đất; tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển toàn diện các giá trị văn hoá, con người Từ Sơn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân” và 4 quyết tâm chính trị. Phấn đấu tổng giá trị sản phẩm đạt hơn 89.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so năm 2023…. 
Chi tiết xem thêm: https://cafef.vn/truoc-them-len-thanh-pho-truc-thuoc-tw-tinh-nho-nhat-ca-nuoc-nay-se-quy-hoach-them-2-quan-2-thanh-pho-188240129142751623.chn

Facebook
Twitter
LinkedIn