Worldsteel dự báo toàn cảnh thị trường thép toàn cầu năm 2019 và 2020

Nhu cầu thép thế giới vẫn cao mặc dù môi trường kinh tế toàn cầu thiếu chắc chắn...