TÀI CHÍNH BĐS NGÀY CÀNG CỞI MỞ HƠN

Các chuyên gia nhận xét, nguồn vốn cho lĩnh vực bất động sản Việt Nam đang ngày càng cởi mở hơn. Về tín dụng ngân hàng thì tính đến ngày 20/12 đã tăng 10,85% so với thời điểm cuối năm 2022. Tốc độ giải ngân tín dụng cũng tăng mạnh, riêng 20 ngày cuối của…