VẼ CHẤT SING LÊN NGÔI NHÀ VIỆT  

Người Singapore từ lâu đã có ý thức mạnh mẽ về vai trò của không gian xanh trong đô thị và đến nay, họ vẫn đang xây dựng danh tiếng của mình theo định hướng là “Thành phố thiên nhiên” theo Kế hoạch “Singapore xanh” năm 2030. Ban đầu, sáng kiến “Singapore xanh” chỉ nhằm…