Giải Mã Sự Phát Triển Của Đô Thị Công Nghiệp Trong Mô Hình Khu Công Nghiệp – Đô Thị – Dịch Vụ

Định hướng phát triển của công nghiệp hóa, đô thị hóa và tiềm năng phát triển của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của thế giới đã kéo theo sự thành lập của hàng loạt Khu công nghiệp truyền thống trên khắp Việt Nam trong 20 năm gần đây. Tuy nhiên, Khu công nghiệp –…

Details